Omgaan met Corona

Praktijk Ouwehand

Momenteel vinden gesprekken zo veel mogelijk via beeldbellen plaats. Wanneer beeldbellen niet lukt dan kan de intake ook telefonisch plaatsvinden. In deze fase van Corona dienen we extra voorzichtig te doen, vandaar dit besluit. Ik hoop dat we zo snel mogelijk elkaar weer face-to-face kunnen spreken.
Bij uitzondering vindt de behandeling face-to-face plaats met inachtneming van de RIVM-richtlijnen en mits de veiligheid van de cliënt en behandelaar voldoende is gewaarborgd.

Praktisch gezien betekent dit het volgende:

Een face-to-face behandeling kan alleen maar plaatsvinden wanneer zowel de cliënt als de behandelaar gezond is. (dus niet verkouden of koorts hebbend) Zo niet dan is een beeldbelgesprek het alternatief. Graag overleg hierover via de mail, gerrie@praktijkouwehand.nl of via de telefoon 06-2878687

De anderhalve meter afstand wordt in acht genomen, er worden geen handen geschud en er wordt op toe gezien dat bepaalde delen in de praktijk (tafel, stoel, deurklinken) na elk bezoek worden schoongemaakt.

Ik dank u voor uw begrip en medewerking.

Met vriendelijke groet,

Gerrie Ouwehand