Omgaan met Corona

Praktijk Ouwehand

Vanaf 16 maart 2020 tot op heden heeft Praktijk Ouwehand i.v.m. het Coronavirus de keus gemaakt voor beeldbel gesprekken. De geestelijke gezondheidszorg heeft zijn eigen specifieke richtlijn GGZ herzien. In de laatste versie zijn onder andere een aantal wijzigingen doorgevoerd die logisch voortvloeien uit het feit dat we ons gaan voorbereiden op de inrichting van de ‘anderhalve meter-maatschappij.

Dat betekent dat tot 20 mei de keuze kan worden gemaakt tussen face-to-face behandelen of behandelen via beeldbellen. De richtlijn zet voorop dat de keuze voor de behandelvorm wordt gemaakt in overleg met de client. De face-to-face behandeling kan plaatsvinden met inachtneming van de RIVM-richtlijnen en mits de veiligheid van de client en behandelaar voldoende is gewaarborgd.

Praktisch gezien betekent dit het volgende:
Een face-to-face behandeling kan alleen maar plaatsvinden wanneer zowel de client als de behandelaar gezond is. ( dus niet verkouden of koorts hebbend) Zo niet dan is een beeldbel gesprek het alternatief. Graag overleg hierover via de mail, gerrie@praktijkouwehand.nl of via de telefoon 06-28786870

De anderhalve meter afstand wordt in achtgenomen, er worden geen handen geschud en er wordt op toe gezien dat bepaalde delen in de praktijk (tafel, stoel, deurklinken)  na elk bezoek  worden schoongemaakt.

Ik dank u voor uw begrip en medewerking.

N.B Nieuwe aanmeldingen zijn mogelijk.