Behandelmethodes

Een overzicht van de behandelmethodes die wij gebruiken

Kortdurend als uitgangspunt

Bij het intake gesprek wordt besproken dat de behandeling niet langer zal duren dan nodig is. Het kan zijn dat de behandeling 5 sessies duurt en soms 11 of 12 sessies. De insteek is dat er hard aan het probleem gewerkt gaat worden en de client degene is van wie een actieve houding wordt verwacht en dat er tussen de behandelingen door in ruime mate aandacht wordt besteed aan gedragsverandering. Het is niet eens zo belangrijk dat er in korte tijd grote stappen worden gemaakt maar meer dat de client het gevoel krijgt weer grip te krijgen op zijn gedrag door zelf een gedragsverandering uit te voeren en te ervaren dat dit een positieve uitwerking kan hebben.

Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat uw gedachten, gevoelens en gedrag met elkaar samenhangen. Gedachten beïnvloeden gevoelens en gedrag. Negatieve gedachten zoals “niemand is te vertrouwen” of ik ben slecht” kunnen psychische problemen veroorzaken of versterken. Deze gedachten kunnen leiden tot negatieve gevoelens, zoals verdriet, schuld- en schaamte, angsten en boosheid.

Cognitieve therapie gaat na welke gedachten u hebt over de wereld, uzelf en/of over anderen. In gesprek of door bepaalde opdrachten uit te voeren, wordt nagegaan of deze gedachten juist of onjuist zijn en waar dat dan uit blijkt. Door oog te hebben voor de impact van negatieve gedachten en deze om te buigen naar meer reële of helpende gedachten kan uw gevoelsleven en gedrag in gunstige zin veranderen, waardoor de klachten afnemen.

De oplossingsgerichte therapie is een zo beknopt mogelijke, toekomst- en doelgerichte vorm van therapie. Uitgangspunt van deze therapie is de situatie zoals de cliënt deze zich wenst (de toekomst).

 • Er wordt gezocht naar oplossingen en mogelijkheden die de cliënt zelf al in huis heeft.
 • In de therapie worden kleine, haalbare stappen gemaakt om het doel te bereiken.
 • De cliënt heeft de invloed om zijn eigen leven vorm te geven en geeft empowerment.
 • De insteek is positief, optimistisch, gericht op mogelijkheden en kansen en/of creatieve werkvormen.

Bij oplossingsgerichte therapie verdiept de therapeut zich dus in de aard van de oplossingen in plaats van in de aard van de problematiek. Er wordt daarbij van uitgegaan dat u onbewust het begin van de oplossingen al hebt, in de vorm van uitzonderingen op het probleem. Het doorvragen van uitzonderingen kan aanknopingspunten geven over wat er vaker/meer moet gaan gebeuren.

 • Psychotherapie via dagdromen, waarbij beelden doorleefd worden met emotionele betekenis.
 • De methode geeft toegang tot conflicten en trauma’s maar ook tot innerlijke kracht.
 • Het uitwerken van de dagdroom via spel, tekenen of schilderen is belangrijk voor innerlijke regulatie.
 • Werken aan een gezonde emotieregulatie, een goede balans tussen denken en voelen.
 • Cliënten geven zélf waarde en betekenis aan hun beelden, wat het mentaliserende en zelf reflecterende vermogen versterkt.
 • Via de verbeelding meer contact krijgen met vaak onbewuste stemmingen en gevoelens.
 • Verwerken van moeilijke gebeurtenissen, zonder er woorden aan te moeten geven.
 • Ideaal als kortdurende behandeling en bij o.a. stemmingsklachten, identiteitsproblemen, hechtingsproblemen, somatische klachten, trauma en vroege kind problematiek.

EMDR is één van de meest succesvolle methoden bij de behandeling van getraumatiseerde cliënten. Er wordt bij de behandeling gebruik gemaakt van afleidende prikkels, zoals het uitlokken van oogbewegingen. Dit terwijl iemand zich richt op een beeld uit de traumatische ervaring dat hem of haar het meest heeft geraakt in negatieve zin.

Hoewel het precieze werkingsmechanisme nog niet bekend is, heeft wetenschappelijk onderzoek het effect van EMDR aangetoond. Men denkt dat door een EMDR behandeling traumatische ervaringen beter in het geheugen worden opgeslagen, waardoor de klachten verminderen en verdwijnen.

Bij eenmalige traumatische ervaringen is het effect van EMDR snel zichtbaar, bij meerdere traumatische ervaringen is EMDR vaak onderdeel van een uitgebreidere behandeling.

Vanuit Therapieland willen we dat zorg toegankelijk en laagdrempelig wordt voor iedereen.  Met behulp van een online eHealth platform waar online programma’s, Virtual Reality, apps en vragenlijsten samenkomen. De onlineprogramma’s bestaan uit verschillende stappen waarin de cliënt met zijn of haar hulpvraag aan de slag gaat. Dit gebeurt met behulp van begeleidende video’s, opdrachten, voorbeelden uit de praktijk en extra informatie over een onderwerp

De programma’s kunnen op verschillende momenten woorden ingezet:

 • Voorafgaand aan het zorgtraject  op  de wachtlijst
 • Als aanvulling op de lopende behandeling
 • Als steun tijdens de nazorg

Voordat een programma wordt toegestuurd krijgt de client informatie over de inhoud van de module, de werkwijze en de aard van de begeleiding door de therapeut.

Het voordeel van EHealth is dat en de hulpverlener op elk moment van de dag toegang hebben tot de producten.  De programma’s vallen onder de naam “Mijn therapieland.”

Psycho-educatie
Een belangrijk onderdeel van psycho-educatie is de cliënt en mogelijk ook de direct betrokkenen informeren over de aspecten van de klachten. Bijvoorbeeld dat men zich realiseert dat het verbetertraject van sommige klachten heel geleidelijk gaan omdat oefening in de praktijk en meer bewustwording, kennis en inzicht vragen. En dat het gaat om de geleidelijke persoonlijke ontwikkeling en het verinnerlijken van de aangeleerde gedragingen die tot een verbeterproces kunnen leiden.

Rollenspelen
Deze kunnen bijdragen aan het versterken van de sociale vaardigheden. Denk aan houding, stemgebruik en woordkeus.

Ontspanningsoefeningen
Deze kunnen in de spreekkamer plaatsvinden maar  dat kan ook thuis m.b.v. bijvoorbeeld de mindful-app.

Advies sociale vaardigheidstraining, (team)sport en of beweging
Ter versterking en uitbreiding van contactmogelijkheden en het opdoen van positieve ervaringen kan dit worden aanbevolen.

We helpen u graag verder