Vergoedingen

Zorgverzekeraars, Eigen risico en Onverzekerde zorg

De praktijk heeft met alle reguliere zorgverzekeraars contracten afgesloten, zodat de meeste psychologische hulp voor u wordt vergoed. Hier kunt u de tarieven en vergoedingen raadplegen. Na de (telefonische) aanmelding kunt u in de regel binnen 1 tot 3 weken starten met het intakegesprek.
Gerrie Ouwehand is als GZ-psycholoog behandelaar voor de psychische zorg voor volwassenen.

Op deze website vindt u een overzicht van vergoede en niet vergoede zorg bij de verschillende zorgverzekeringen. Dit is per cliënt en per zorgverzekering afhankelijk van meerdere factoren. In de praktijk komt het er op neer dat er een minimumtarief van ongeveer €85 per uur wordt gerekend. Wanneer het zorgproduct maximaal is opgebruikt, komen de kosten voor eigen rekening.

Neem in geval van twijfel over vergoeding contact op met uw zorgverzekeraar.

Praktijk Ouwehand heeft contracten afgesloten met de o.a. volgende zorgverzekeraars:

  • Praktijk Ouwehand heeft geen contract met zorgverzekeraar Menzis

  • VGZ, IZA, N.V. Zorgverzekeraar UMC, N.V. Unive

  • Avero Achmea, Zilveren Kruis, FBTO, Interpolis, IAK, Aevitae, De Friesland

  • CZ, OHRA, Nationale Nederlanden

  • DSW

  • VRZ, Salland, Zorg Direct, HollandZorg, ONVZ, Zorg en Zekerheid, VVAA, PNO

  • Caresq

Het wettelijk verplichte eigen risico dat u jaarlijks (per kalenderjaar) moet betalen voor de zorg die in het basispakket zit, is voor 2018 vastgesteld op €385,-. U kunt bij het afsluiten van uw verzekering vrijwillig kiezen voor een hoger eigen risico. Heeft u het betreffende jaar minder zorgkosten gemaakt dan het verplicht of vrijwillig eigen risico? Dan betaalt u maximaal het bedrag dat nog openstaat.

De volgende behandelingen in de Basis GGZ vallen niet onder de vergoeding van de basisverzekering: – psychologische onderzoeken; – intelligentieonderzoeken; – diverse trainingen; – enkel diagnostiek die niet leidt tot een GGZ behandeling op basis van vastgestelde DSM IV diagnose; – hulp voor problemen met werk en relatieproblematiek; – de behandeling van aanpassingsstoornissen; – psychologische hulp in verband met lichamelijke aandoeningen

Neem in geval van twijfel over vergoeding contact op met uw zorgverzekeraar.

Leer meer over onze werkwijze