Werkwijze

Een toelichting van de werkwijze in 5 duidelijke stappen

Cliënten kunnen zich via deze website aanmelden. Na het invullen van het aanmeldingsformulier wordt algemene informatie over de praktijk toegezonden. Vervolgens zal er een afspraak voor een intakegesprek worden gemaakt. Klik op onderstaande knop om u aan te melden.

Alvorens de verklaring van toestemming te kunnen tekenen lees dan eerst de betalingsvoorwaarden, de algemene voorwaarden en de privacy statement.

In de regel wordt een afspraak gemaakt zodra de formulieren ingevuld zijn teruggestuurd. In sommige gevallen is het mogelijk al eerder een intake te plannen. Voor het intakegesprek is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk: de datum van de verwijzing moet vóór de datum van het intakegesprek liggen. Het intakegesprek vindt zo snel mogelijk plaats.

Wanneer de cliënt het prettig vindt om een van zijn naasten mee te nemen naar het intakegesprek dan is dat zeker mogelijk na overleg. Ook tijdens de behandeling kan de betrokkenheid van naasten gewenst zijn. Mijn Therapieland (het gebruikte onlineprogramma) biedt modules aan voor de directbetrokkenen van de cliënt. De cliënt kan de betrokkene zelf uitnodigen om kennis te nemen van informatie rondom de klachten en de problemen van de cliënt. Lees meer over onze eHealth behandeling.

In dit gesprek wordt de reden van aanmelding verder besproken. Het intakegesprek heeft verschillende doelen:

 • In kaart brengen van het probleem

 • Inschatten van de ernst

 • Verhelderen van de hulpvragen

 • Verzamelen van de behandeldoelen

Na de intake wordt het behandelplan geschreven. Deze kunt u altijd opvragen bij de behandelaar. Het behandelplan sluit aan bij de specifieke hulpvragen en behoeften van de cliënt. In het plan staan o.a. de volgende zaken:

 • Reden van aanmelding

 • Classificatie en ernsttaxatie

 • Hulpvragen van de cliënt

 • Behandeldoelen

 • Behandelmiddelen en programma’s

 • Voor- en nameting

Wanneer het behandelplan is besproken en goedgekeurd, wordt gestart met de daadwerkelijke behandeling. Hierin zijn vele vormen denkbaar die hier zijn terug te vinden.

De behandeling vindt op maat plaats. Praktijk Ouwehand kenmerkt zich door een persoonlijke benadering en behandelingen die specifiek op de huidige behoeften van de cliënt richten. Er wordt niet gewerkt met kant en klare programma s maar er wordt samen besproken wat nodig is voor de cliënt waarbij uitgangspunten als: kort, efficiënt en doeltreffend leidend zijn.

In samenspraak met de cliënt wordt toegewerkt naar een passende afronding. Meestal door de frequentie van de afspraken te verlagen en steeds meer verantwoordelijkheid bij de cliënt te leggen. Voor de afronding worden de volgende stappen ondernomen:

 • Afsluitend gesprek

 • Invullen van evaluatieformulier

 • Invullen van nameting a.d.h.v. korte vragenlijst (SDQ of OQ45)

 • Schrijven van evaluatieverslag: deze ontvangt u per mail en wordt tevens aan de huisarts verstuurd om het dossier af te sluiten

Mocht er na de afronding tóch onverhoopt behoefte zijn aan een follow-up of hernieuwde behandeling, dan is dit uiteraard altijd mogelijk.

We helpen u graag verder